IZVAJAMO ENERGETSKE OBNOVE STAVB
PO OSREDNJI SLOVENIJI
T: 
041 / 632 776
 
031 / 622 441

ENERGETSKE IZKAZNICE

ENERGETSKE IZKAZNICE

Kje izvajamo?

Enegetke izkaznice izvajamo na področju:

LJUBLJANA z okolico

MARIBOR z okolico

CELJE z okolico

PTUJ z okolico

ZASAVJE

in druga mesta po Sloveniji.

 

Koliko stane?

Cene izkaznic se razlikujejo glede na tip, velikost ter zahtevnost stavbe za katero se izdajajo.

Skupne cene z vsemi stroški:

Stanovanja: po povpraševanju

Enostanovanjske stavbe: po povpraševanje

Večstanovanjske stavbe: po povpraševanju

Javne in poslovne stavbe: po povpraševanju

 

OBRAZEC ZA PONUDBO IZDELAVE ENERGETSKE IZKAZNICE

 

 

Kaj dobim?

- ogled stavbe

- popis in izmere sestavnih delo stavbe (fasada, okna, izolacija, ogrevalni sistem, uporabljeni materiali itd...)

- analiza prejetih oz. izmerjenih podatkov stavbe

- računalniška obdelava za izračun energetskih kazalnikov energetske izkaznice

- izdaja energetske izkaznice v tiskani obliki

- vpis energetske izkaznice v predpisan register energetskih izkaznic

- priporočila za učinkovito rabo energije in zmanjšanje stroškov posebej za vašo stavbo

- vključeni vsi prevozni, ter drugi splošni stroški

 

Kdaj jo potrebujem?

Energetski zakon (EZ) predpisuje obvezno energetsko izkaznico za vse nove stavbe in stavbe (ali dele stavb - stanovanja, poslovni prostori), ki se prodajajo ali oddajajo v najem.

Vsi večstanovanjski objekti zgrajeni pred 1980 bodo morali imeti energetsko izkaznico do 2015.

Vse javne stavbe nad uporabno tlorisno površino 500/1000 m2 morajo imeti energetsko izkaznico nameščeno na vidnem mestu. To so (12201) stavbe javne uprave, (12630) stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, (12640) stavbe za zdravstvo, (12610) stavbe za kulturo in razvedrilo. 

 

Splošno o energetskih izkaznica

Pomen energetske izkaznice je informativno-promocijskega značaja, v vseh oblikah prometa z nepremičninami, kar predstavlja navedbo energijskih kazalcev tudi pri oglaševanju stavb. Energetska izkaznica bi morala vplivati na ceno nepremičnine ter promocijo nizko-energetskih stavb. Je tudi mehanizem, s katerim bo investitor lahko preveril, ali so izvajalci res naredili stavbo tako, kot je to določeno v projektni dokumentaciji. V Avstriji, kjer država močno spodbuja nizko-energetsko in pasivno gradnjo, je energetska izkaznica tudi podlaga za pridobitev subvencij.

Večina uporabnikov pozna različne izkaznice o energetski učinkovitosti gospodinjskih aparatov. Kaj pa nam pove energetska izkaznica za objekte? Na osnovi energetske izkaznice za objekt lahko uporabnik predvidi višino stroškov, povezanih z delovanjem objekta. Na energetski izkaznici je jasno opredeljena razvrstitev objekta v razred energetske učinkovitosti glede na letno potrebo toplote za ogrevanje stavbe na enoto uporabne površine stavbe – Q(NH)/A(u) (kWh/m2a), in sicer:

 • razred A1: od 0 do vključno 10 kWh/m2a
 • razred A2: nad 10 do vključno 15 kWh/m2a
 • razred B1: nad 15 do vključno 25 kWh/m2a
 • razred B2: nad 25 do vključno 35 kWh/m2a
 • razred C: nad 35 do vključno 60 kWh/m2a
 • razred D: od 60 do vključno 105 kWh/m2a
 • razred E: od 105 do vključno 150 kWh/m2a
 • razred F: od 150 do vključno 210 kWh/m2a
 • razred G: od 210 do 300 in več kWh/m2a.

Energetsko izkaznico izdajajo neodvisni strokovnjak. Njena  veljavnost po izdaji je 10 let. Obvezna priloga energetske izkaznice je seznam tehnično izvedljivih priporočenih ukrepov za izboljšanje energijskih kazalcev. Izkaznica mora lastnika poučiti o tem, kje lahko dobi več podatkov o stroškovni učinkovitosti priporočil iz izkaznice. Lastnika ali najemnika je potrebno informirati o obsegu ukrepov in ga seznaniti s koristmi energetskega pregleda stavbe in možnostmi financiranja ter finančnimi spodbudami pri izvedb.

Za nove stavbe je pridobitev energetske izkaznice obvezna od 1. januarja 2008!

 • Za javne stavbe, ki jih javnost pogosto obiskuje in so večje od 1000 m2, je obvezna namestitev energetske izkaznice na vidnem mestu od 1. januarja 2008 dalje, vendar najkasneje do 31. decembra 2010.
 • Za obstoječe stavbe in njihove dele je obvezno pred sklenitvijo kupoprodajne ali najemne pogodbe kupcu oz. najemniku predložiti energetsko izkaznico stavbe. Obveznost za obstoječe stavbe ob njihovi prodaji ali najemu velja od 1. januarja 2009.

Z novelo energetskega zakona se pričakuje objava novih rokov, kateri bodo podrobno definirali formalen pričetek obveze po izdelavi energetske izkaznice stavbe.

 

OSEBNO

Urban Vrbančič, strokovni vodja projektov
"Peleti me grejejo že 8 let."
Urban Vrbančič, strokovni vodja projektov
energetski svetovalec

ANKETA

Koliko je debelina izolacije na vaši hiši?

 • nimamo izolacije
 • 5 cm
 • 10 cm
 • 15 cm
 • več kot 15 cm
Referencni objekti
KONTAKTIRAJTE NAS