IZVAJAMO ENERGETSKE OBNOVE STAVB
PO OSREDNJI SLOVENIJI
T: 
041 / 632 776
 
031 / 622 441

SUBVENCIJE IN KREDITI

SUBVENCIJE IN KREDITI

SUBVENCIJA do 32.000 € ZA CELOVITO OBNOVO STAVBE - EKO SKLAD za l. 2014

 

Težave pri pridobivanju sredstev?

Za vas pripravimo vso potrebno dokumentacijo, oddamo vlogo in zagotovimo dokazila za enostavno črpanje sredstev.

Nimate časa za urejanje birokratsko zahtevnih dokumentov za pridobitev subvencije in kredita? Za vas uredimo vso potrebno dokumentacijo, da boste brez težav pridobili maksimalno mogoče visoko nepovratno finančno spodbudo ali/in kredit.

Če se odločite, da energetsko sanacijo vaše hiše ali objekta izvajamo mi, vam poskrbimo za vsa potrebna dokazila v času investicije, da boste lahko brez težav črpali vso odobreno subvencijo oz. kredit.

Pokličite nas, brezplačno vam bomo svetovali in skupaj našli pravo rešitev za vas.

Nepovratne finančne spodbude

Nepovratne finančne spodbude

Nepovratne finančne spodbude (subvencije) za različne okoljske naložbe občanov in pravnih oseb v Sloveniji podeljuje »Slovenski okoljski javni sklad« ali krajše »Eko sklad«.

Nepovratna sredstva je mogoče pridobiti za različne vrste naložb, ki so namenjene:

 • energetski sanaciji objektov (fasada, toplotna izolacija strehe, lesena okna)
 • zamenjavi kurilnih naprav (obnovljivi viri energije – biomasa, toplotne črpalke)
 • vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje
 • priključitev starejših stavb na daljinsko ogrevanje
 • vgradnja prezračevalnih naprav z vračanjem toplote
 • gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne hiše

Javni poziv s pogoji in vlogami za pridobitev je objavljen na spletni strani Eko sklada. http://www.ekosklad.si/

 

Kreditiranje

Kreditiranje

Za izvedbo okoljskih naložb občanov Slovenski okoljski javni sklad podeljuje ugodne kredite oziroma subvencionira obrestno mero.

Ugodno kreditiranje je namenjeno za okoljske naložbe:

 • Vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode
 • Raba obnovljivih virov energije za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode
 • Sodobne naprave za pridobivanje električne energije
 • Zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih stavb
 • Gradnja ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe
 • Nakup energijsko učinkovitih naprav
 • Nakup okolju prijaznih vozil
 • Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
 • Nadomeščanje gradbenih materialov, ki vsebujejo nevarne snovi, in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki iz gospodinjstva
 • Učinkovita raba vodnih virov
 • Oskrba s pitno vodo

Javni poziv s pogoji in vlogami za pridobitev je objavljen na spletni strani Eko sklada. http://www.ekosklad.si/

 

OSEBNO

Robert Seme, strokovni vodja projektov
"Varčujmo z energijo"
Robert Seme, strokovni vodja projektov
energetski svetovalec

ANKETA

Koliko je debelina izolacije na vaši hiši?

 • nimamo izolacije
 • 5 cm
 • 10 cm
 • 15 cm
 • več kot 15 cm
Referencni objekti
KONTAKTIRAJTE NAS